Disclaimer

Disclaimer

I. Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.fairwaystrokes.nl (hierna de ‘Website’) welke eigendom is van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’).

Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het gebruik van de Website.

De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze Website worden ontleend. Hoewel de NGF alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de NGF niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De NGF garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De NGF wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer de Website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. De NGF aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de NGF niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

De NGF behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NGF of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de Website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De NGF behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

II. Cookies

De Website is permanent op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De Website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

De Website gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De Website is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media.

Bij uw bezoek aan de Website vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruiken van tracking cookies. U kunt uw toestemming op ieder moment wijzigen.

U heeft nog geen keuze gemaakt. Geef uw voorkeur aan:

  Ja, ik geef toestemming   Nee, ik geef geen toestemming

 

III. Privacystatement

Dit is de privacyverklaring van de NGF inzake de Website. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de NGF door middel van het aanbieden van gepersonaliseerde content en de verwerkingen via de Website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

De NGF respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website. De NGF draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u middels de Website verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de NGF. U dient zich ervan bewust te zijn dat de NGF niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op de Website bereikbaar zijn. De NGF raadt u aan bij het via de Website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de Website bent als de URL is gewijzigd.

Indien u zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrief door middel van het verstrekken van uw e-mailadres, kunnen deze gegevens door de NGF worden gebruikt om u te informeren over relevante golf-content. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de NGF in het kader van het programma Fairwaystrokes. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de NGF.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email. 

De NGF bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

30 april 2015

 

Fairwaystrokes bij je online aankopen Klik hier

Wehkamp, Fonq, Greetz, Gaastra, nog veel meer Klik hier

Het leukste verjaardagskado! Klik hier

Klik hier